Bra produktion i november och december.

Vi når upp till målproduktionen om 1000 kWh per andel även under 2016. Det såg lite mörkt ut under hösten då det blåste mindre än tidigare och produktionen var relativt låg, jämfört med tidigare år. Men med en bra november och en rekordproduktion i december landade vi strax över 1000 kWh per andel.

Läs mer på Medlemssidan.