Produktionssiffrorna för maj

…finns nu på medlemssidan.

Årsmöte 2015

Runt 15 personer hade mött upp till föreningens årsstämma den 22/5 i Sikeå. Efter mötet åkte vi upp till vårt vindkraftverk på Granberget. Två servicetekniker från Enercon gav oss en genomgång av sitt servicearbete på verket och svarade på våra frågor. Intressant, och som vanligt var det blåsigt på Granberget.

Studiebesok
Samling vid verket

Medlemmar
I samspråk med Enercons tekniker

Gumbodahamn
Från Gumboda hamn

Februaris produktion

Produktionen på Granberget för februari blev lite lägre än samma period tidigare år. Som tur var har vi haft en bra produktion i janauri som hjälper till att hålla uppe den ackumulerade produktionen per andel. Spotpriserna fortsätter att vara låga vilket påverkar återbäringen till medlemmarna.

Som ni kanske vet så har det kommit ett förslag om att höja kvoterna för elcertifikat vilket kortsiktigt har höjt priset på certifikaten. Tyvärr är det många vindproducenter som är i behov av likvider och det finns mycket säljare ute på marknaden vilket pressat priset på certifikaten. Framåt tror man ändå på stigande priser i och med kvothöjningen.

Specifikation av februari månads produktion finns på sidan ”Elproduktion”.

Produktionssiffror juli och augusti

Äntligen har vi fått siffrorna för juli och augusti. De finns publicerade på medlemssidan.

Protokoll från årsstämman

Protokollet från årsstämman 2013 finns nu på sidan Elproduktion/Medlemsinfo.