Andelstorget uppdaterat

Ytterligare några andelar till salu

Produktionssiffror för december finns på medlemssidan.

http://www.storumanvind.se/210/