Välkommen till Storuman Vind

Bar

2019

Dags för årsstämma?
Den 24 maj hålls stämman, som vanligt i Storuman. Handlingarna skickas nu ut via mail och med post till de som inte har anmält en mailadress till oss. Av kostnadsskäl vill vi gärna att alla medlemmar anmäler en mailadress. Är du en av de som får dina handlingar med post? Logga gärna in och anmäl en mailadress här ››

2018

Bättre villkor för andelsägd vindkraft?
Det förs en diskussion om skattereduktion på andelsägd vindkraft, se nedan. Det finns en intressant artikel i Ny teknik, som du kan läsa i ”Senaste nytt” här intill. Eller på Ny Tekniks webbplats ››

Årsstämman hålls i juni 2018
Vid styrelsemötet den 10 april beslöts att årsstämman ska hållas fredagen den 15 juni, kl 13.00 på hotell Toppen i Storuman.
Kallelse och ett nyhetsbrev går ut till alla medlemmar i enlighet med stadgarna i god tid innan detta.
När årsredovisningen för 2017 är klar läggs den ut på Medlemssidan.

Vindåret 2017
Vi har haft lite lägre produktion under 2017 jämfört med tidigare år. Det blåste lite mindre än vanligt speciellt under maj, juni och juli. Detta innebär att produktionen för 2017 för första gången hamnade under 1000 kWh per andel.
Vi har fått ett positivt besked angående årskostnaden till SkellefteKraft. Därför har styrelsen   beslutat att täcka upp med 105 kWh så att även 2017 når upp till målproduktionen.Till detta använder vi produktionen från de osålda andelar som fortfarande är i föreningens ägo.

2017

Årsstämman är genomförd
Protokollet kommer att läggas ut på medlemssidan när det är justerat och under skrivet.

Inför årsstämman
Årsstämman hålls den 21 juni i Storuman. Kallelsen har gått ut per post till alla medlemmar.
Handlingarna inför stämman finns också tillgängliga på medlemssidan. ››

Vindåret 2016 blev helt OK
Vi har nått målsättningen om 1000 kWh per andel tack vare bra produktion under november och december.

Årsstämma 2016/2017
Nu är det ett nytt år och styrelsen kommer att bestämma tidpunkt för årsstämman. Oavsett när den blir inplanerad så ska motioner till årsstämman vara styrelsen till handa senast den sista februari.

Förändringar på Andelstorget
Efter synpunkter från medlemmar har styrelsen beslutat att andelar som funnits längre än ett år på Andelstorget ska tas bort. Har du en annons som är äldre än ett år kan du naturligtvis uppdatera den så att den blir ”ny igen”.