Välkommen till Storuman Vind

Bar

ÅRSTÄMMA 2022 års förvaltning (23-05-11)

Kallelse till föreningsstämma har nu gått ut till alla medlemmar via mail och post. Kallelsen och handlingar finns också på Medlemssidan ››

EXTRA Föreningsstämma pga stadgeändring.

Du har via mail (eller post) fått en kallelse till Extra föreningsstämma den 28/12 kl 13. Stämman blir digital.  Länk till mötet finns på sidan för medlemsinformation.
Stämman har bara en beslutspunkt och det är av revisorn föreslagna ändringar av stadgarna. Även dessa finns på medlemssidan.

Till medlemssidan ››

ÅRSTÄMMA 2021 års förvaltning

Justerat protokoll från stämman, den 25/8 finns nu på medlemssidan.

Årsstämman för 2021 års förvaltning hålls den 25/8 kl 13.00 enligt utskickad kallelse. Du hittar handlingarna här ››

Länk till Team-mötet finns också på medlemssidan.

 

ÅRSSTÄMMAN 2020, återupptas den 24/2

Länk till stämman ››

Årsstämman som ajournerades den 14 december kommer att återupptas i mitten av februari. Vi har nu äntligen fått klart med årsredovisningen och momsproblematiken som hindrat oss från att genomföra en komplett stämma.
Inbjudan och kompletterande information skickas ut denna vecka via de ordinarie kanalerna. E-post till de som har registrerat en sådan och per brev till de övriga. / Styrelsen 22-01-31

Kallelse har nu gått ut och dokument finns på medlemssidan.
Länk till stämman läggs upp den 21/2 på medlemssidan. / Styrelsen 22-02-08


2021

Årstämman kommer att hållas digitalt på tisdagen den 14/12, kl 13.00.
Kallelse har gått ut via mail och via brev till de som inte har någon fungerande mailadress registrerad.

Länk till mötet läggs upp här senast fredag 11/12.
Länk till årsstämman finns nu på medlemssidan.
Länken kommuniceras också via mail innan årsstämman.


OBS – Årsstämman framflyttad

Tyvärr måste vi meddela att morgondagens årsstämma (onsdag 30/6, kl 13.00) blir inställd med kort varsel. Föreningens förra revisor slutade på PwC och den nya revisorn som vi tilldelats har inte hunnit genomföra revisionen och granskning av årsredovisning ännu. Men hänsyn till detta har styrelsen beslutat att skjuta fram stämman till augusti.

Att hålla en årsstämma utan att ha en giltig årsredovisning och revisorsberättelse innebär att en extra stämma måste hållas inom kort.
Vi återkommer med tidpunkt för stämman när vår årsredovisning är reviderad.

Styrelsen för Storuman Vind
genom Pereric Stenvall, ordförande


Ni medlemmar har fått inbjudan och dagordning till årets årsstämma via mail eller brev. Stämman hålls onsdagen den 30/6 kl 13.00.

Länk till den digitala stämman kommer att läggas ut på medlemssidan och skickas ut med mail senast den 24/6.


Under 2020 har vårt verk återigen producerat över målet på 1000 kWh per år och andel. Styrelsen funderar just nu på hur årets årsstämma ska genomföras då pandemin fortsatt håller Sverige i ett järngrepp.

Mer information kommer till alla medlemmar via mail eller brev

2020

OBS! ÅRSSTÄMMAN FLYTTAD IGEN!

På grund av flera olika skäl kopplade till Covid-19 har vi beslutat att skjuta fram årsstämman ännu en gång. Den flyttas från fredagen den 29 maj till fredagen den 26 juni, kl 13.00 på Hotell Toppen Storuman.
Tidigare utskickad dagordning gäller.

Anmäl ditt deltagande på info@storumanvind.se eller till Susanne Blom på telefon 0951-266 57 senast tisdagen den 23/6.
Detta för att vi ska beställa fika i tillräcklig mängd och för att kunna förbereda röstlängden

OBS! ÅRSSTÄMMAN FLYTTAD p.g.a Corona

På grund av den rådande situationen med smittspridning i landet har vi beslutat att skjuta fram årsstämman. Den flyttas från fredagen den 3 april till fredagen den 29 maj, kl 13.00 på Hotell Toppen Storuman.
Då hoppas vi att Sverige fungerar mer ”normalt”. Tidigare utskickad dagordning gäller.

Dags för årsstämma 2020
Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 3/4 kl 13.00 på Hotell Toppen i Storuman. Kallelse har gått ut via mail och med brev till de som inte har någon registrerad e-postadress. Här finns dessa dokument.

2019

Protokoll från årsstämman
Stämman hölls den 24 maj och ett justerat protokoll finns under medlemsinformation ››

Dags för årsstämma?
Den 24 maj hålls stämman, som vanligt i Storuman. Handlingarna skickas nu ut via mail och med post till de som inte har anmält en mailadress till oss. Av kostnadsskäl vill vi gärna att alla medlemmar anmäler en mailadress. Är du en av de som får dina handlingar med post? Logga gärna in och anmäl en mailadress här ››

2018

Bättre villkor för andelsägd vindkraft?
Det förs en diskussion om skattereduktion på andelsägd vindkraft, se nedan. Det finns en intressant artikel i Ny teknik, som du kan läsa i ”Senaste nytt” här intill. Eller på Ny Tekniks webbplats ››

Årsstämman hålls i juni 2018
Vid styrelsemötet den 10 april beslöts att årsstämman ska hållas fredagen den 15 juni, kl 13.00 på hotell Toppen i Storuman.
Kallelse och ett nyhetsbrev går ut till alla medlemmar i enlighet med stadgarna i god tid innan detta.
När årsredovisningen för 2017 är klar läggs den ut på Medlemssidan.

Vindåret 2017
Vi har haft lite lägre produktion under 2017 jämfört med tidigare år. Det blåste lite mindre än vanligt speciellt under maj, juni och juli. Detta innebär att produktionen för 2017 för första gången hamnade under 1000 kWh per andel.
Vi har fått ett positivt besked angående årskostnaden till SkellefteKraft. Därför har styrelsen   beslutat att täcka upp med 105 kWh så att även 2017 når upp till målproduktionen.Till detta använder vi produktionen från de osålda andelar som fortfarande är i föreningens ägo.

2017

Årsstämman är genomförd
Protokollet kommer att läggas ut på medlemssidan när det är justerat och under skrivet.

Inför årsstämman
Årsstämman hålls den 21 juni i Storuman. Kallelsen har gått ut per post till alla medlemmar.
Handlingarna inför stämman finns också tillgängliga på medlemssidan. ››

Vindåret 2016 blev helt OK
Vi har nått målsättningen om 1000 kWh per andel tack vare bra produktion under november och december.

Årsstämma 2016/2017
Nu är det ett nytt år och styrelsen kommer att bestämma tidpunkt för årsstämman. Oavsett när den blir inplanerad så ska motioner till årsstämman vara styrelsen till handa senast den sista februari.

Förändringar på Andelstorget
Efter synpunkter från medlemmar har styrelsen beslutat att andelar som funnits längre än ett år på Andelstorget ska tas bort. Har du en annons som är äldre än ett år kan du naturligtvis uppdatera den så att den blir ”ny igen”.