För medlemmar

Vi har delat upp informationen under denna flik i tre sidor.
Dessa sidor är lösenordskyddade med samma lösenord som tidigare.

Medlemsinformation ››
Kallelser, protokoll, aktuell information, m.m.

Aktuell produktion ››
Dynamiska grafer som visar produktionen för vårt vindkraftverk.

Produktion med kommentarer ››
Den ”gamla” sidan som förutom månadsvis produktion också visar produktion per andel.

Här kan du anmäla/ändra din mailadress.
Från 2023 kommer inga brev att skickas. Information går ut endast via mail och via hemsidan.