Teckning/avtal

Lägenheten står på mig och sommarstugan på min fru.
Klarar vi oss med en teckningsanmälan eller behövs 2 ?

Eftersom vindkraftsandelarna knyts till ett kundnummer så är det vem som står för elabonnemanget som avgör detta. Står bägge elabonnemangen på en av er så räcker det med en teckningsanmälan/avtal. Står ni för var sitt så behövs två.

Insats kan inte kombineras med fastprisavtal, betyder detta att man f. n. inte kan teckna sig för andelar?
Har du ett fastprisavtal hos Storuman Energi AB blir du belastad med en lösenavgift för din kvarvarande avtalstid. Har du lång löptid kvar kan ett alternativ vara att gå med i föreningen och ställa sig i kö för nästa verk.

Utesluter vattenkraftsgarantin vindkraft?
Nej, du kan fortfarande ha VattenkraftsGaranti på din tilläggsel hos Storuman Energi AB.

Vad händer vid väsentligt förändrad förbrukning?
På vårt andelstorg kommer du att kunna köpa eller sälja andelar.