Årsstämman flyttad p.g.a Coronaviruset

På grund av den rådande situationen med smittspridning i landet har vi beslutat att skjuta fram årsstämman.
Den flyttas från fredagen den 3 april till fredagen den 29 maj, kl 13.00 på Hotell Toppen Storuman.
Då hoppas vi att Sverige fungerar mer ”normalt”. Tidigare utskickad dagordning gäller.

Anmäl ditt deltagande på info@storumanvind.se eller till Susanne Blom på telefon 0951-266 57 senast tisdagen den 25/5.
Detta för att vi ska beställa fika i tillräcklig mängd och för att kunna förbereda röstlängden.

Styrelsen
Storuman Vind kooperativ ekonomisk förening

gm. Pereric Stenvall / ordförande