Föreningen

Storumanvind kooperativ ekonomisk förening är bildad för att medlemmarna ska kunna producera miljövänlig el åt sig själva. Andelsägd elproduktion är ett sätt för ”vanliga” svenska elkonsumenter att bidra till hållbar utveckling och sänka CO2-utsläppen. Samtidigt som man tar kontroll över sina elkostnader.