Teknik

Om haveri skulle uppstå finns det då någon försäkring som täcker detta eller delas detta på befintliga medlemmars insatser dvs insatserna skrivs ned alternativt medlemmar får betala kostnaden?
Verket kommer att vara försäkrat. Kostnaden för försäkringen finns med i driftskostnaden/produktionspriset.