Ekonomi

Det totala antalet vindkraftandelar som kan tecknas är 5 500 stycken. Vad händer om alla andelar inte blir tecknade?
Alla andelar blir tecknade! Det finns en större aktör som garanterat att köpa upp eventuella andelar som är kvar efter teckningsperioden.

Kan de betalningar jag gjort för andelar, ”brinna inne” om verkets alla andelar inte blir tecknade?
Alla andelar kommer att bli tecknade, då en större aktör garanterat att köpa upp alla eventuella andelar som inte tecknats under teckningsperioden. Inga inbetalda andelar kommer ”brinna inne”.  

Vad händer med den nya antagna uttagsbeskattningen (förmånsbeskattningen) av vindkraft?
Riksdagen har fattat beslut att vindkraft i kooperativa föreningar ska uttagsbeskattas på mellanskillnaden mellan vad jag som andelsägare betalar och marknadspriset. Skattesatsen är 26%. Skatteverket har inte kommit ut med några klara riktlinjer hur denna beskattning ska tas ut men enligt våra bedömningar kommer skatten betyda att du får betala ca 7 öre mer för din vindkraftsel.

Vad kommer vindkraftselen att kosta mig som andelsägare?
Som andelsägare betalar du ingen elkostnad för den vindel du har tecknat dig för. Eftersom skatteverkets inriktning är att även andelsägare i ett vindkraftskooperativ ska betala elskatt kommer du att betala elskatt på hela din förbrukning.

När kommer verket vara i drift?
Verket står på plats och är slutbesiktat. Vi väntar dock på några dokument för att vi formellt ska kunna ta över verket. Något fastställt övertagande datum är inte bestämt men verket planeras att överlåtas under december månad. Föreningen begär dock tillträde till produktionen från den 1 december 2009.

Vad händer med elskatten, vindkraft för egen förbrukning ska enligt Ellagen vara skattebefriad?
Skatteverkets inriktning är att även vindel producerad av ekonomiska föreningar ej är skattebefriad. Detta innebär att du som andelsägare kommer betala elskatt på hela din förbrukning. Skattefråga är dock inte helt fastställd då överklaganden har skickats in till skatteverket.

För mig som är kund hos en annan leverantör än Storuman Energi AB, när flyttas mitt abonnemang över till Storuman Energi AB?
Du kommer att flyttas över till Storuman Energi AB till de 1 augusti. Du behöver inte göra någonting själv utan Storuman Energi AB tar hand om hela leverantörbytesprocessesen.

För mig som är kund och idag har ett fastprisavtal, när flyttas mitt avtal över till rörligt spot?
Du kommer att flyttas över till rörligt spotavtal i samband med överlåtelsen av vindkraftverket till föreningen.

Hur ser betalningsplanen för andelarna ut? När ska de betalas?
Eftersom verket redan är i produktion så skickar vi bara ut en faktura på hela beloppet motsvarande de andelar du tecknat.

Vad händer efter 20 år med mina insatser?
Insatserna gäller så länge verket producerar. Förhoppningsvis betydligt längre än 20 år.
Den bortre gränsen är 49 år då markarrendet upphör.

Vad händer om jag idag har ett fastprisavtal & tecknar mig för vindel?
Har du ett fastprisavtal hos Storuman Energi AB blir du belastad med en lösenavgift för din kvarvarande avtalstid, från 1/8 2009. Det samma gäller om du har fast pris hos någon annan leverantör.
Har du lång löptid kvar kan ett alternativ vara att gå med i föreningen och ställa sig i kö för nästa verk.

Vad händer om jag flyttar?
Dina andelar är personliga och påverkas inte av en flytt under förutsättningen att du fortfarande är kund hos Storuman Energi AB.
Vill du inte ha kvar dina andelar kan du sälja dem på vårt andelstorg.

Att sälja till föreningen till ”nominellt värde” – är det ett lågt pris eller ett marknadsmässigt pris?
Nominellt värde innebär inköpspris minus den årliga avskrivningen.

Kan jag ge bort mina andelar till mina barn? / testamentera?
Andelarna är personlig egendom och kan naturligtvis överlåtas och testamenteras.
Samma villkor gäller då för dem som för dig.

Kan jag ändra antalet insatser om jag förändrar min elkonsumtion?
På vårt andelstorg kommer du att kunna köpa eller sälja andelar.

Hur betalar jag min vindel?
Din produktion räknas av från din totala förbrukning. Dvs din faktura från Storuman Energi blir lägre varje månad. Fakturan på den eventuella driftskostnad/produktionskostnad kommer en gång per år från Storumanvind kooperativ ekonomisk förening.

Hur bestäms priset på vindelen?
Produktionskostnaden för verket finansieras av föreningen genom att sälja elcertifikaten. Det innebär att du som andelsägare utifrån dagens förutsättningar inte kommer behöva betala någon driftskostnad för dina andelar.

När får jag veta vilket pris det blir för vindelen för det aktuella året?
Vid årets början fastställs en drift/produktionskostnad per kWh

Hur fördelas andelarna över året?
Din del i verkets produktion räknas av mot hela din årsförbrukning.