Skatter och avgifter

Hur är det med elskatten – är det oklarheter om framtiden för den?
Ja, det finns oklarheter. Skatteverkets inriktning är att ta ut elskatt på andelsägd vindkraft. Skatteverkets inriktning är dock ifrågasatt från flera håll och är inte till 100% säker. Om regeringen vill uppnå sitt energimål bör man uppmuntra andelsägd vindkraft och andra miljövänliga produktionssätt.