Tidsplan

Hur ser betalningsplanen för andelarna ut? När ska de betalas?
Eftersom verket är i produktion så skickar vi ut fakturor på hela beloppet motsvarande dina tecknade andelar.