Budgetförslag

Nu finns styrelsens förslag till budget upplagt på medlemssidan. Eftersom prisutvecklingen på elcertifikat inte ser så gynnsam ut behövs en diskussion kring budgeten under årsstämman.