Handlingarna inför åsstämman

Har i veckan skickats ut med post och har förhoppningsvis nått er alla.
De finns också upplagda på medlemssidan.

Välkommen till stämman.