Aktuell produktion

Här nedan ser du hur vårt verk producerat, det senaste dygnet och den senaste månaden.
Dessutom finns en månatlig jämförelse mellan detta år och föregående år.

Produktion senaste dygnet, kWh

Produktion senaste månaden, kWh

Produktion de två senaste åren, kWh