För medlemmar

Vi har delat upp informationen under denna flik i tre sidor.
Dessa sidor är lösenordskyddade med samma lösenord som tidigare.

Medlemsinformation ››
Kallelser, protokoll, aktuell information, m.m.

Aktuell produktion ››
Dynamiska grafer som visar produktionen för vårt vindkraftverk.

Produktion med kommentarer ››
Den ”gamla” sidan som förutom månadsvis produktion också visar produktion per andel.